SHAKE SASHIMI

€ 12.00

sashimi di salmone

MIX SASHIMI

€ 15.00

salmone, tonno, branzino

ROYALE SASHIMI

€ 20.00

salmone, tonno, branzino, scampi, gambero rosso e polipo